mijn ervaring

Kern competenties:

Degelijke jurist, van alle vastgoedrechtelijke markten thuis maar met name de “bouw” markt. Kan ook goed opereren op de snijlijn van publiek- en privaatrecht. Hoe dikker het dossier hoe beter. Inventariseren, deduceren en reduceren. Plannen, taken verdelen overzicht houden en deadlines. Risicoanalyse en beheersing. Ervaring met procesmanagement. Heeft (technisch) inzicht in/- en affiniteit met het materiele en formele bouwproces. Spreekt de taal van de uitvoerder. Stevige gesprekspartner. Netwerk. Sociale collega.
Opleidingen:

2008-2009: Nederlandse Orde van Advocaten

Beroepsopleiding advocatuur
2005-2007: Universiteit van Amsterdam

Master Nederlands recht – Overheid en Vastgoedrecht

Samengesteld en door de examencommissie goedgekeurde masterprogramma op het gebied van het vastgoedrecht in ruime zin. Goederenrecht, contractenrecht, huurrecht en bouw- en aanbestedingsrecht.
1998-2002: Universiteit van Amsterdam

Bachelor Nederlands recht
1991-1997: Het Zaanlands Lyceum

Atheneum
Werkervaring:

2016- heden Bedrijfsjurist (Contractmanagement) op interim-basis

Michael Page / Visser & Smit Bouw – VolkerWessels, Amsterdam

Contract afbouw NoordZuidlijn t.w.v. ca. € 500 mln. Geïntegreerd contract op basis van de UAV-gc 2005. Verantwoordelijk voor oa. het Wijzigingenproces, procedures/ geschillen met onderaannemers en opdrachtgever (waaronder bindend advies procedures bij Raad van Deskundigen). Verstrekken van contractuele uitleg aan (interne) stakeholders op de 8 deelprojecten. Verder alle voorkomende juridische werkzaamheden zoals huurcontracten (opstellen, monitoren en beëindigen), behandeling van schades, aansprakelijkstellingen et cetera.

2008- 2016: Advocaat

Duijn Bloem Voss Advocaten, Zaanstad

De laatste drie tot vier jaar als sr. medewerker ligt de focus op het civiele verbintenissen- en vastgoedrecht. Koopcontracten en overdrachten, zakelijke rechten, financiering en zekerheid (pand, hypotheek et cetera), (civiel) bouwrecht (bouwvoorwaarden UAV, UAV-gc, AVA, et cetera). Ook heb ik veel geprocedeerd en geadviseerd omtrent het huurrecht en het burenrecht (oa. verjaringsvraagstukken). Genoemde nadere focus neemt toch niet weg dat ik mij heb aangeleerd nieuwe rechtsgebieden te ontdekken en eigen te maken als de praktijk daarom vraagt en daarin flexibel te zijn.
2007-2008: Jurist/ Juridisch medewerker

Duijn Bloem Voss Advoc aten, Zaanstad
2002-2007: Kwaliteitsmanager ISO 9001:2000, HACCP en BRC Higher Level

Lid management team

VHC Jongens BV, Oostzaan

Kort gezegd was het mijn taak een algemeen managementsysteem volgens de norm ISO 9001:2000 (beschrijven werkwijzen in procedures) op te zetten en te onderhouden. Daarmee was ik lid van het management team. Het bedrijf groeide hard (omzet nu ca. 70mln) en structuur was nodig. Afgesloten met certificering.

Nevenactiviteiten:

1995-2003: Diverse (bestuurs)functies sportvereniging

2008-2011 Diverse functies commissies Jonge Balie Haarlem

Organisatie en presentatie van lustrum wegens het 40-jarige bestaan van de Vereniging Jonge Balie Haarlem, voor 250 advocaten.

2011-2012 Adviseur Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad

Inventarisatie en beoordeling van de door de Gemeente Zaanstad nieuw gehanteerde rekenmethodes voor omzetting naar eigendom.

2012-2014 Lid Rotary Zaandam Oost
2010-2013 Bestuurslid “de Nieuwe Winst”

De Nieuwe Winst is een stichting die zich bezig houdt met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de Zaanstreek.

2011- 2016 Namens DBV-advocaten lid van Vereniging Bedrijven Amsterdam-Noord (VEBAN)

Amsterdam-Noord is een dynamisch stadsdeel. Het aantal bedrijven groeit. Ondernemers voelen zich aangetrokken door de goede bereikbaarheid, het gunstige prijsniveau en de ligging in de nabijheid van de binnenstad.

2015-2016 Lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten (VBR-A)

2016-heden Lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR)

Vaardigheden:

Taalvaardigheden: Nederlands, goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Engels, goede mondelinge en schriftelijke beheersing. Duits en Frans, redelijke mondelinge en schriftelijke beheersing.

Computerprogramma’s: Microsoft Office, goede beheersing

Rijbewijs: B

Hobby’s: Sporten (hardlopen), wielrennen, theater, politiek & maatschappij, muziek luisteren en maken, mijn huis en mijn gezin