this site is under construction

Bouwend Nederland Nieuws Bouwend Nederland Nieuws

 • Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022
  on 20/05/2020 at 17:26

  Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben op 20 mei overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wat niet is veranderd, is dat de inwerkingtreding van de Wkb is gekoppeld aan de Omgevingswet en dus treedt de Wkb ook per 1 januari 2022 in werking. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Bouwend Nederland vindt dit een verstandige keuze, gezien het beperkte aantal uitgevoerde proefprojecten en beschikbare kwaliteitsborgers.

 • Noodpakket Bouw en Infra zeer welkom. Investeringspakket later dit jaar blijft nodig om economie te versterken
  on 20/05/2020 at 17:05

  Bouwend Nederland is blij met de maatregelen die het kabinet vandaag bekend heeft gemaakt om de nadelige economische effecten te dempen van de corona-maatregelen op de bouw en infrasector. De maatregelen vormen een stevige steun in de rug om het werk door te laten gaan en zo te blijven werken aan belangrijke maatschappelijke doelen als woningbouw, mobiliteit en verduurzaming.

 • COLUMN | Echte innovatie zit niet in technologie
  on 20/05/2020 at 08:56

  Wanneer we praten over industrialisatie van de bouw, denkt iedereen vaak aan robots (humanoids) en robotarmen, net als in een ‘autofabriek’. Dit vertekende beeld leidt vaak tot andere verwachtingen, als mensen onze fabriek bezoeken. Ja, we hebben robotarmen en een geïndustrialiseerde productieomgeving. Maar de echte innovatie zit niet in de technologie. De echte innovatie zit in een nieuw bouwproces en –product: een totale aanpak, van visie op energietransitie naar productontwikkeling en productieproces. Hoogwaardige standaardisatie, met ruimte voor individuele keuzes zijn de belangrijkste producteigenschappen.

 • Slim zakendoen met kredietinformatie
  on 20/05/2020 at 08:45

  Nieuwe klanten, graag! Maar soms is het lastig inschatten hoe een bedrijf ervoor staat, en of het wel veilig is een klus aan te nemen. Met de krediet informatie rapporten van EDR ben je altijd op de hoogte van de financiële situatie bij een (mogelijke) klant.

 • Vlog Veilig samen doorwerken I Van Wijnen
  on 20/05/2020 at 07:37

  In het kader van de campagne #doorbouwers vraagt Bouwend Nederland lidbedrijven hoe zij veilig doorwerken in deze tijd. Bij Van Wijnen wordt hard doorgewerkt aan een groot woningbouwproject. In deze vlog laten ze zien hoe ze dit veilig doen met zo'n groot team.

Recht.nl Hét kennisplatform voor juristen Hét internetportaal voor juristen.

 • Coronamaatregelen vs. mensenrechten
  on 19/05/2020 at 10:28

  Het College voor de Rechten van de Mens krijgt vragen over de maatregelen die de regering neemt om de coronacrisis te bestrijden. Mag de politie een huis binnenvallen als er een feestje lijkt te zijn? Waarom mogen mensen wel bij elkaar komen in een kerk? Kan de overheid burgers verplichten een...

 • NJB themanummer Corona & Recht
  on 18/05/2020 at 15:19

  De artikelen in deze editie van het Nederlands Juristenblad zijn gewijd aan juridische aspecten van de coronacrisis. Publiekrechtelijke en gezondheidsrechtelijke aspecten, gevolgen voor het contractenrecht en de strafrechtspleging komen aan de orde.

 • Jaarverslag 2019 Raad van State
  on 07/05/2020 at 15:22

  De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2019 ruim 13.500 zaken afgedaan en circa 12.500 nieuwe zaken ontvangen: 8.400 vreemdelingenzaken, 1.000 ruimtelijke-ordeningszaken en 3.100 overige zaken. De gemiddelde doorlooptijd van afdoening was 21 weken. De Raad van State gaat in het beschouwelijke...

 • Jaarverslag Rechtspraak 2019
  on 16/04/2020 at 17:36

  In 2019 werden 1,54 miljoen rechtszaken afgewikkeld. Bijna driekwart van de afgehandelde zaken waren civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken. 20 procent was een strafzaak en de resterende 7 procent bestond uit bestuursrecht- en belastingzaken. In het jaarverslag worden ontwikkelingen in ...

 • Coronaberichtgeving voor advocaten
  on 23/03/2020 at 13:50

  De Orde van Advocaten heeft naar aanleiding van de coronacrisis een team opgericht dat in nauw contact staat met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Rechtspraak over maatregelen met betrekking tot de rechtspleging.