this site is under construction

Bouwend Nederland Nieuws Bouwend Nederland Nieuws

 • Privacy aspecten bouwplaatsregistratie en toegangscontrole
  on 04/08/2020 at 13:55

  Organisaties die grootschalig gegevens verwerken, moeten bij nieuwe verwerkingen een zgn. gegevensbeschermingseffectbeoordeling doen, ook wel een Data Protection Impact Assessment (DPIA) genaamd. Dat is een wettelijke verplichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gedachte achter een DPIA is dat organisaties vooraf goed nadenken over ‘nut en noodzaak’ van de voorgenomen gegevensverwerking(en), de risico’s daarvan en de maatregelen die moeten worden getroffen om die risico’s te minimaliseren.

 • Slimme software maakt bouwplan in één dag
  on 04/08/2020 at 12:12

  De bouw moet beter en meer geïntegreerd samenwerken. De sector moet daarom vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoer op de schop, vinden OMRT en VORM. Zij ontwikkelden Ostate, waarmee je in één dag een bouwplan kan maken.

 • Vergroot het veiligheidsbewustzijn op de werkplaats
  on 04/08/2020 at 11:18

  Heb jij de afgelopen maanden meegespeeld met de BNL Veilig-quiz? Heel goed, want veiligheid heeft bij ons een hoge prioriteit. Vanaf nu zijn alle quizvragen beschikbaar in een toolboxmeting. Daarmee kan je het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen op de werkplaats vergroten.

 • Doe ook mee: campagne #investeerinruimte op sociale media van start
  on 04/08/2020 at 09:41

  Bouwend Nederland lanceert de socialmediacampagne #investeerinruimte. Daarmee ondersteunen we onze woningbouwlobby in aanloop naar Prinsjesdag. Ook jij kunt helpen om hiervoor zoveel mogelijk aandacht te genereren.

 • Gebruik de gratis uitleenservice voor tijdelijk personeel
  on 03/08/2020 at 15:28

  Heb je personeel over waar je tijdelijk geen gebruik van kan maken of ben je op zoek naar tijdelijk personeel? Maak dan gebruik van de uitleenservice die Bouwend Nederland heeft gelanceerd om werkgevers bij elkaar te brengen om personeelstekorten en -overschotten op te lossen. In dit artikel leggen we je uit hoe je dit kan regelen.

Recht.nl Hét kennisplatform voor juristen Hét internetportaal voor juristen.

 • Podcast: De Leidse Noot
  on 20/07/2020 at 12:05

  De Leidse Noot is een podcast van de afdeling burgerlijk recht van de Universiteit Leiden. Wekelijks annoteren zij recente jurisprudentie van de Hoge Raad.

 • Wetsvoorstel Coronawet
  on 13/07/2020 at 19:43

  Het veel bekritiseerde ontwerp voor een coronanoodwet is grondig gewijzigd. Wie een coronaboete krijgt opgelegd, hoeft niet te vrezen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mis te lopen en achter de voordeur wordt niet gecontroleerd. De tijdelijke wet wordt voor een half jaar van kracht. Dat kan...

 • Wetswijzigingen per 1 juli 2020
  on 30/06/2020 at 15:43

  Een overzicht van inwerkingtredingen van wetten en AMvB's.

 • Corona en verlaging alimentatieverplichting: eerste jurisprudentie
  on 12/06/2020 at 14:27

  De eerste uitspraak over de gevolgen van de coronacrisis voor een alimentatieverplichting. Uit de uitspraak—evenals uit procedures die tijdens de kredietcrisis van 2007–2008 zijn gevoerd—blijkt dat alimentatieverplichtingen in een acute noodsituatie tijdelijk kunnen worden verlaagd, of zelfs op...

 • Medische aansprakelijkheid ten gevolge van het coronavirus: biedt overmacht uitkomst?
  on 09/06/2020 at 15:41

  Naar verwachting zullen op korte termijn de eerste aansprakelijkstellingen volgen voor gezondheidsschade die is ontstaan gedurende de periode dat de zorg door het coronavirus ernstig onder druk stond. Bij de beoordeling hiervan dient voor ogen te worden gehouden dat de medisch professionele...