this site is under construction

Bouwend Nederland Nieuws Bouwend Nederland Nieuws

 • Provincie Zuid-Holland presenteert Investeringsprogramma GWW tot en met 2022
  on 14/07/2020 at 17:02

  Sinds deze week heeft Provincie Zuid-Holland haar aanbestedingsplanning voor GWW-werken tot en met 2022 openbaar gemaakt. Hiermee wil ze marktpartijen inzicht geven in het investeringsvolume dat ze in de markt zet en wanneer.

 • Creativiteit hard nodig in oplossing voor stikstofprobleem
  on 14/07/2020 at 13:57

  Vrijdag 16 juni organiseerde de provincie Zuid-Holland samen met Bouwend Nederland en VNO-NCW West een online bijeenkomst over ruimte voor vergunningverlening bij stikstofdepositie. De provincie en beide ondernemersverenigingen zien dat het hard nodig is snel met oplossingen te komen voor de bouw- en infra, als het gaat om stikstof. De bijeenkomst had dan ook tot doel te verkennen welke mogelijkheden er binnen de huidige kaders zijn.

 • Inzet glasbranche op de gewijzigde Subsidieregeling SEEH
  on 14/07/2020 at 12:21

  Dit is voor de glasbranche een uitgesproken moment om input te leveren voor een verbetering van de SEEH regeling.

 • Platform ontwikkeld voor tijdelijk aanbieden personeel
  on 14/07/2020 at 12:18

  In deze uitdagende tijden is het goed mogelijk dat bedrijven tijdelijk personeel over hebben dat op andere klussen kan worden ingezet. Met dit in het achterhoofd ontstond in de regio Zuid het idee een platform te ontwikkelen waarop de diensten van tijdelijk beschikbaar personeel worden aangeboden. Het bleek een schot in de roos.

 • Wat is de status van de cao Vlakglas?
  on 14/07/2020 at 12:07

  Dat wilt niet zeggen dat de cao niet meer van toepassing is!

Recht.nl Hét kennisplatform voor juristen Hét internetportaal voor juristen.

 • Wetsvoorstel Coronawet
  on 13/07/2020 at 19:43

  Het veel bekritiseerde ontwerp voor een coronanoodwet is grondig gewijzigd. Wie een coronaboete krijgt opgelegd, hoeft niet te vrezen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mis te lopen en achter de voordeur wordt niet gecontroleerd. De tijdelijke wet wordt voor een half jaar van kracht. Dat kan...

 • Wetswijzigingen per 1 juli 2020
  on 30/06/2020 at 15:43

  Een overzicht van inwerkingtredingen van wetten en AMvB's.

 • Corona en verlaging alimentatieverplichting: eerste jurisprudentie
  on 12/06/2020 at 14:27

  De eerste uitspraak over de gevolgen van de coronacrisis voor een alimentatieverplichting. Uit de uitspraak—evenals uit procedures die tijdens de kredietcrisis van 2007–2008 zijn gevoerd—blijkt dat alimentatieverplichtingen in een acute noodsituatie tijdelijk kunnen worden verlaagd, of zelfs op...

 • Medische aansprakelijkheid ten gevolge van het coronavirus: biedt overmacht uitkomst?
  on 09/06/2020 at 15:41

  Naar verwachting zullen op korte termijn de eerste aansprakelijkstellingen volgen voor gezondheidsschade die is ontstaan gedurende de periode dat de zorg door het coronavirus ernstig onder druk stond. Bij de beoordeling hiervan dient voor ogen te worden gehouden dat de medisch professionele...

 • Opschorting betaling van deel van salaris wegens coronacrisis?
  on 09/06/2020 at 15:01

  Een werkgever die als gevolg van de coronacrisis te weinig geld had om alle salarissen te betalen, mocht die niet voor een deel opschorten zonder daarover eerst met zijn werknemer te overleggen. Hoewel de loonvordering van de werknemer in casu op een min of meer normale wijze wordt toegewezen, doet ...