this site is under construction

Bouwend Nederland Nieuws Bouwend Nederland Nieuws

 • Zone Zwaar Verkeer Amsterdam
  on 19/01/2021 at 16:25

  Om onze bruggen en kademuren beter te beschermen worden de regels voor zwaar verkeer flink aangescherpt. De nieuwe regels gaan naar verwachting in per 1 juli 2021.

 • Besluit college B&W over milieuzone 2022
  on 19/01/2021 at 14:50

  Op 8 december jl. heeft het college van B&W van Amsterdam het verkeersbesluit voor de milieuzone 2022 voor vrachtauto’s en autobussen vastgesteld. Hiermee gaat, in lijn met de landelijke harmonisatie milieuzones, de minimale eis voor toegang tot de deze milieuzones per 1 januari 2022 naar diesel emissieklasse 6 of schoner.

 • Hoe moet de techniekschool van de toekomst eruit zien?
  on 19/01/2021 at 14:13

  Technologie is niet meer weg te denken uit ons leven. Robotisering, de energietransitie, ‘slimme’ huizen; technologische innovaties volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Dit vraagt om goed opgeleide en flexibele vakmensen die meebewegen met de razendsnelle ontwikkelingen in hun technische vakgebied.

 • Strategisch plan Laadinfrastructuur 2020-2030
  on 19/01/2021 at 13:45

  De gemeente wil in 2030 voldoen aan de adviesnormen van de World Health Organization. De belangrijkste maatregel om dit te bereiken is het uitstootvrij maken van het verkeer in de stad in 2030. Een groot deel daarvan zal elektrisch zijn en we moeten dus grote stappen maken om te zorgen dat deze vervoersmiddelen opgeladen kunnen worden. Het Strategisch plan Laadinfrastructuur 2020-2030 Laad me omschrijft hoe de gemeente dat aanpakt.

 • Ontzorging bij verduurzaming gebouw of woning: waar terecht?
  on 19/01/2021 at 11:39

  Eigenaren van een woning of gebouw vinden het vaak ingewikkeld om te verduurzamen. Er wordt daarom ingezet op ontzorging. Met wie kunnen gemeenten samenwerken daarvoor?

Recht.nl Hét kennisplatform voor juristen Hét internetportaal voor juristen.

 • Procederen over 'juiste' wetenschap
  on 15/01/2021 at 13:39

  Is 5G schadelijk? En werkt de PCR-test voor corona wel? De afgelopen periode zijn er spraakmakende procedures gevoerd waarin de rechter, min of meer, is gevraagd te bepalen of wetenschappers het bij het rechte eind hebben. Dergelijke procedures roepen de vraag op hoe de rechter zich dient te...

 • Cursus Google voor juristen (online, 2 PO-punten)
  on 08/01/2021 at 08:24

  Het vaccineren is begonnen, maar het ziet er naar uit dat we voorlopig nog thuis en online moeten werken. Jammer. Het goede nieuws is evenwel dat steeds meer kwalitatief goede juridische informatie vrij beschikbaar is op internet. Maar u moet dan wel uitmuntend kunnen googlen en de ins & outs van...

 • Top 50 advocatuur 2021
  on 06/01/2021 at 13:53

  De coronacrisis lijkt geen vat te hebben op de omvang van de 50 grootste advocatenkantoren. Sterker nog: 22 kantoren groeiden met 6 procent of meer. Er waren 4.666 advocaten werkzaam bij de top 50-kantoren per 1 januari 2021; ruim een kwart (26 procent) van het totaal aantal advocaten in Nederland...

 • 'Ontmantel bestuursrechter Raad van State'
  on 31/12/2020 at 08:29

  Als gevolg van de Toeslagenaffaire moet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ontmanteld en worden ondergebracht bij de bestaande gerechtshoven en de Hoge Raad. Dat schrijft voormalig president van de Hoge Raad Geert Corstens samen met drie andere prominente rechtsgeleerden...

 • Rechtspraak in tijden van corona
  on 26/12/2020 at 16:37

  Het blad Rechtstreeks richt zich op de praktijk en de ontwikkeling van de rechtspraak in Nederland. Het derde nummer van 2020 staat in het teken van corona. Een gerechtsbestuurder, twee advocaten, een rechtbankjournalist en medewerkers van de Raad voor de rechtspraak schetsen de invloed van de...