this site is under construction

Bouwend Nederland Nieuws Bouwend Nederland Nieuws

 • #Snelophetnet
  on 28/01/2022 at 14:02

  Het elektriciteitsnet heeft te maken met capaciteitsproblemen. Bouwend Nederland maakt zich grote zorgen dat de grootschalige maatschappelijke bouwopgaaf in de knel komt. De nieuwbouw én de verduurzaming van de gebouwde omgeving kunnen geen vertraging gebruiken. Om dit te voorkomen moet de netcapaciteit snel worden vergroot.

 • Cursus Geluidswerend glas
  on 28/01/2022 at 09:24

  Geluidswerend glas blijft zich ontwikkelen, maar ook de regelgeving op dit gebied. Wat schrijft de regelgeving voor? Hoe werkt glas en geluidwering nou eigenlijk? Wat betekenen eigenlijk al die termen en afkortingen? Waar moet je opletten bij het toepassen van geluidswerend glas?

 • Bijeenkomst Uitgelicht: Ondergrond InZicht
  on 27/01/2022 at 21:32

  De TransitieMotor, lokale coalities in de ondergrond laat je kennis maken en meepraten in de minireeks ‘informatie over de ondergrond – middelen voor integrale samenwerking’. Met op 10 februari ‘visualisaties van de ondergrond’ en op 24 februari ‘technische tools voor samenwerken’. Ben jij werkzaam met data in en over de ondergrond, lees dan vooral verder voor meer informatie.

 • RWS herintroduceert handelingskader corona na overleg met Taskforce Infra
  on 27/01/2022 at 16:27

  In november 2021 trok Rijkswaterstaat de handelingskaders in die waren ingesteld vanwege de effecten van de coronamaatregelen. Dit zijn het ‘handelingskader coronavirus voor GWW-contracten en aanbestedingen’, het ‘handelingskader liquiditeit en betalingen’ en de ‘tijdelijke contractbeheerstrategie GWW’. Na afstemming met de sector via een vertegenwoordiging van de Taskforce Infra 2.0 is besloten om deze handelingskaders (met enkele aanpassingen) weer, met terugwerkende kracht per 1 november 2021, in te voeren.

 • Kabels en leidingen 100% schoon in Overijssel
  on 27/01/2022 at 16:12

  In samenwerking met waterbedrijf Vitens en Enexis Netbeheer heeft BAM Energie & Water aan de voet van natuurgebied de Lemelerberg een pilotproject gestart dat volledig emissieloos wordt uitgevoerd.

Recht.nl Hét kennisplatform voor juristen Hét internetportaal voor juristen.

 • Multidisciplinair ESL-webinar: Where law meets business valuation
  on 19/01/2022 at 07:24

  Dinsdagmiddag 8 februari organiseert Erasmus School of Law (ESL) het webinar Where law meets business valuation. Tijdens dit webinar staan waarderingsvraagstukken op het grensvlak van recht en ondernemingswaardering centraal. Het thema wordt uitgediept in drie domeinen: vennootschapsrecht,...

 • Hoge Raad bevestigt huurkorting wegens corona
  on 24/12/2021 at 15:21

  De omstandigheid dat een huurder van een 290-bedrijfsruimte (waaronder horeca en winkels) deze als gevolg van coronamaatregelen niet, of slechts in geringe mate, kan exploiteren, is een 'onvoorziene omstandigheid' waarmee partijen geen rekening hielden bij huurovereenkomsten die gesloten zijn vóór...

 • Wetswijzigingen per 1 januari 2022
  on 17/12/2021 at 13:39

  Per 1 januari wordt zoals gebruikelijk nieuwe wet- en regelgeving van kracht.

 • Hoe gaan kantonrechters om met zichzelf vertegenwoordigende partijen?
  on 22/11/2021 at 16:22

  Welke impact heeft de afwezigheid van rechtsbijstandverleners in het civiele proces op rechters? Ter beantwoording van die vraag zijn de persoonlijke ervaringen en inzichten van kantonrechters als uitgangspunt genomen, waarbij de dagelijkse praktijk centraal stond. 26 rechters van 6 verschillende...

 • Uw zoektocht naar juristen eindigt hier:
  on 02/08/2021 at 13:08

  ➨  Plaats uw vacature 30 dagen op de Recht.nl Vacaturebank ➨  Bereik meer dan 30.000 juristen en rechtenstudenten per e-mail ➨  via Twitter naar 11.000 volgers ➨  via LinkedIn naar 23.000 connecties ➨  incl....