this site is under construction

Bouwend Nederland Nieuws Bouwend Nederland Nieuws

 • Cao Bouw & Infra 2020 online met veel verbeteringen
  on 06/08/2020 at 17:11

  Een cao moet regelmatig worden aangepast. Niet alleen om er nieuwe cao-afspraken aan toe te voegen, maar ook om bestaande afspraken aan te passen aan veranderde wetgeving. Dit keer is er meer gebeurd. We zetten de wijzigingen onder elkaar.

 • 5 tips om je tegen de hitte te beschermen
  on 06/08/2020 at 12:20

  Vandaag en ook de komende dagen is het warm! Let erop dat je medewerkers goed beschermd zijn tegen de hitte. We zetten vijf tips op een rijtje.

 • IMPACT: beter samenwerken leidt tot forse besparingen
  on 05/08/2020 at 13:58

  Als je werkt naar een professionele invulling van samenwerking op projectniveau, die overal ingezet kan worden, leidt dat tot forse besparingen. Wie wil dat nou niet? Voor een derde pilot wordt een infrabedrijf gezocht die hieraan wil meewerken.

 • Wat is een DPIA en hoe wordt dat toegepast op de bouwplaats?
  on 04/08/2020 at 13:55

  Organisaties die grootschalig gegevens verwerken, moeten bij nieuwe verwerkingen een zogenaamde gegevensbeschermingseffectbeoordeling doen, ook wel een Data Protection Impact Assessment (DPIA) genaamd. In dit artikel leggen we uit wat dat is en wat de gevolgen zijn voor toegang tot de bouwplaats.

 • Slimme software maakt bouwplan in één dag
  on 04/08/2020 at 12:12

  De bouw moet beter en meer geïntegreerd samenwerken. De sector moet daarom vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoer op de schop, vinden OMRT en VORM. Zij ontwikkelden Ostate, waarmee je in één dag een bouwplan kan maken.

Recht.nl Hét kennisplatform voor juristen Hét internetportaal voor juristen.

 • Podcast: De Leidse Noot
  on 20/07/2020 at 12:05

  De Leidse Noot is een podcast van de afdeling burgerlijk recht van de Universiteit Leiden. Wekelijks annoteren zij recente jurisprudentie van de Hoge Raad.

 • Wetsvoorstel Coronawet
  on 13/07/2020 at 19:43

  Het veel bekritiseerde ontwerp voor een coronanoodwet is grondig gewijzigd. Wie een coronaboete krijgt opgelegd, hoeft niet te vrezen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mis te lopen en achter de voordeur wordt niet gecontroleerd. De tijdelijke wet wordt voor een half jaar van kracht. Dat kan...

 • Wetswijzigingen per 1 juli 2020
  on 30/06/2020 at 15:43

  Een overzicht van inwerkingtredingen van wetten en AMvB's.

 • Corona en verlaging alimentatieverplichting: eerste jurisprudentie
  on 12/06/2020 at 14:27

  De eerste uitspraak over de gevolgen van de coronacrisis voor een alimentatieverplichting. Uit de uitspraak—evenals uit procedures die tijdens de kredietcrisis van 2007–2008 zijn gevoerd—blijkt dat alimentatieverplichtingen in een acute noodsituatie tijdelijk kunnen worden verlaagd, of zelfs op...

 • Medische aansprakelijkheid ten gevolge van het coronavirus: biedt overmacht uitkomst?
  on 09/06/2020 at 15:41

  Naar verwachting zullen op korte termijn de eerste aansprakelijkstellingen volgen voor gezondheidsschade die is ontstaan gedurende de periode dat de zorg door het coronavirus ernstig onder druk stond. Bij de beoordeling hiervan dient voor ogen te worden gehouden dat de medisch professionele...