this site is under construction

  Feed has no items.

Recht.nl Hét kennisplatform voor juristen Hét internetportaal voor juristen.

 • Corona en gezondheidsrecht
  on 23/03/2020 at 15:37

  Juridische aspecten van de virusuitbraak voor zorginstellingen en -aanbieders.

 • Corona en bestuursrechtelijke besluitvorming
  on 23/03/2020 at 15:26

  Door corona kunnen gemeenten in een situatie van overmacht komen. Met opschorten hebben gemeenten meer 'rek'. Het is dan wel noodzakelijk dat gemeenten voor het verstrijken van beslistermijnen aan belanghebbenden laten weten binnen welke termijn de beschikking wél wordt afgegeven. De feiten op een ...

 • Coronaberichtgeving voor advocaten
  on 23/03/2020 at 13:50

  De Orde van Advocaten heeft naar aanleiding van de coronacrisis een team opgericht dat in nauw contact staat met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Rechtspraak over maatregelen met betrekking tot de rechtspleging.

 • Corona en commerciële contracten
  on 19/03/2020 at 18:49

  Wat te doen met gesloten commerciële contracten? Kun je van overeengekomen afname- of leveringsverplichtingen af door de corona-crisis?

 • Corona en de aandeelhoudersvergadering
  on 19/03/2020 at 18:33

  Eén van de vennootschapsrechtelijke terreinen waarop het coronavirus ingrijpt, is de aandeelhoudersvergadering. Fysieke vergaderingen kunnen immers onwenselijk of onmogelijk zijn. In hoeverre is het in deze omstandigheden mogelijk om alsnog aandeelhoudersbesluiten te nemen?