this site is under construction

Bouwend Nederland Description here!

 • Bouwend Nederland publiceert Handreiking "Betere communicatie bij aanbestedingen" voor de Actie Agenda Beter Aanbesteden
  Posted on August 20, 2019 at 3:21 pm

  Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het initiatief Beter Aanbesteden in het leven geroepen om de kwaliteit van aanbestedingen te verbeteren. Medewerkers en leden van Bouwend Nederland hebben actief deelgenomen aan de regionale gesprekstafels, waar aanbestedende diensten en het bedrijfsleven met elkaar in overleg gingen over de verbeterpunten. De uitkomst: een Actieagenda met 23 actiepunten. Met de handreiking “Betere communicatie bij aanbestedingen” leveren wij de bijdrage voor actiepunt 19. […]

 • Veiligheidsdilemma's in aanbesteden centraal tijdens Marktdag Den Haag 12 september
  Posted on August 20, 2019 at 12:49 pm

  De Gemeente Den Haag, Bouwend Nederland en MKB Infra organiseren op 12 september de jaarlijkse marktdag: "De markt zijn we samen". Tijdens deze jaarlijkse gezamenlijke marktdag van Bouwend Nederland, MKB Infra en Gemeente Den Haag gaan de gemeente Den Haag en marktpartijen in gesprek om tot meer onderling begrip en betere samenwerking te komen. […]

 • PFAS
  Posted on August 20, 2019 at 12:28 pm

  Wat is PFAS? PFAS is een stoffengroep, die in Nederland – maar ook in Europa – verspreid in het milieu wordt aangetroffen. De afkorting staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stoffen worden al decennialang toegepast in allerlei industriële en andere processen en producten (o.a. in verf, cosmetica, kleding). Kenmerkend voor PFAS is dat zij persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. Bovendien is van verschillende PFAS-stoffen aangetoond dat ze toxisch zijn. PFAS behoort hiermee tot de groep van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). […]

 • Hoe til je je management skills naar een hoger niveau?
  Posted on August 20, 2019 at 11:19 am

  Wil jij als (aankomend) manager in de bouw-, infra- en installatiesector inspelen op actuele vraagstukken en tegelijkertijd werken aan je management skills? Schrijf je dan in voor één van de drie management opleidingen die in het najaar van start gaan! […]

 • PAS – Nieuwsupdate
  Posted on August 19, 2019 at 2:49 pm

  Sinds de uitspraak van de Raad van State een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof op 19 mei jl. is er een hoop gebeurd. In ons nieuwbericht van 9 juli was het standpunt van Bouwend Nederland te lezen. Voorop staat dat Bouwend Nederland de regering vraagt zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over wat de gevolgen van deze uitspraak zijn voor lopende projecten. Bouwers, opdrachtgevers én vergunningverlenende instanties moeten weten waar ze aan toe zijn. […]

Recht.nl nieuws Hét internetportaal voor juristen.

 • Scheldende fiscalist krijgt rode kaart
  Posted on August 21, 2019 at 12:02 pm

  Een grofgebekte fiscalist kreeg zijn eerste waarschuwing in 2018. Hij zei sorry, maar ging vrolijk door met het schofferen van magistraten. In 2019 kreeg hij een tweede waarschuwing, maar was ook daarvan niet onder de indruk. Totdat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besluit dat het welletjes is: op ... […]

 • Alcohol- of drugsverslaving leidt onder Wwz niet licht tot ontslag
  Posted on August 20, 2019 at 1:33 pm

  Het is na de inwerkingtreding van de Wwz een stuk moeilijker geworden voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen als diens handelen of nalaten te relateren valt aan een alcohol- of drugsverslaving. Dit heeft voornamelijk te maken met de rol die het opzegverbod... […]

 • Geboden Wmo-zorg kan niet enkel 'op basis van nieuw beleid' aangepast worden
  Posted on August 20, 2019 at 12:39 pm

  De gemeente Eindhoven stelde nieuw beleid vast bij het toekennen van huishoudelijke hulp op grond van de Wmo. Dit gebeurde mede op basis van een onderzoeksrapport van advieskantoor KPMG. De gemeente mag haar beleid weliswaar baseren op dat rapport, maar alleen als het gaat om zogenoemde clusters... […]

 • Verzoek tot gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning
  Posted on August 19, 2019 at 12:51 pm

  Deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling betreft een verzoek om een eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter te herzien (art. 8:119 Awb). […]

 • Verhuur van deel eigen woning niet belast
  Posted on August 19, 2019 at 11:49 am

  De rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat de inkomsten uit verhuur van een deel van de eigen woning zijn belast in box 1 noch in box 3. Hof Amsterdam overwoog in een eerdere zaak juist dat bij verhuur van een tuinhuisje sprake is van een deel van de woning dat slechts tijdelijk als... […]