this site is under construction

Bouwend Nederland Description here!

 • DIA no. 15000
  Posted on February 19, 2019 at 8:54 am

  Vierden we een paar maanden geleden nog de 10.000ste DIA, inmiddels staat de teller op 15.000! Léon, werkzaam bij Van Wijnen, nam als 15.000ste deel aan het adviesgesprek over: Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. […]

 • Compensatie transitievergoeding voor werkgevers - infobladen
  Posted on February 19, 2019 at 8:37 am

  Werkgevers kunnen per 1 april 2020 een compensatie aanvragen van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Wij hebben daarover op 18 oktober eerder bericht.  Werkgevers krijgen hiermee het geld van de transitievergoeding terug die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen. De compensatie kan straks ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor transitievergoedingen die sinds 1 juli 2015 zijn betaald aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen. Werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB NL hebben hierover een handig en overzichtelijk infoblad gemaakt. Klik hier voor dit document. […]

 • Masale opkomst ledenbijeenkomst in Centre Pompidou Tilburg
  Posted on February 18, 2019 at 3:56 pm

  De Regiodag Zuid is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een evenement van formaat waar leden uit alle drie de zuidelijke provincies elkaar ontmoeten, zich laten inspireren en vermaken. Dit jaar was de industriële Lochal in Tilburg het decor waar de ruim 200 gasten welkom werden geheten. &nbs […]

 • Maakt zwaar werk licht
  Posted on February 18, 2019 at 2:22 pm

  De Laevo is een passief exoskelet dat de gebruiker ondersteunt tijdens voorovergebogen werk. Via een veersysteem wordt de druk op de onderrug opgevangen. Dit leidt tot een afname van de fysieke belasting tot 40-50%. Hierdoor verlicht, vermindert of voorkomt het werk gerelateerde rugpijn. De Laevo is dus een preventief hulpmiddel, die ook kan worden ingezet om werknemers met klachten terug aan het werk te krijgen. […]

 • 2e Keukentafelgesprek: Duurzame Inzetbaarheid
  Posted on February 18, 2019 at 9:01 am

  Het 1e keukentafelgesprek in 2018 was zeer succesvol; de setting was klein en het onderwerp heel praktisch en voor iedereen zeer herkenbaar. Er werden tips uitgewisseld én waar nodig ook serieus geadviseerd. Daarom organiseren we op donderdag 28 februari van 09.00 - 11.00 uur het tweede keukentafelgesprek met als thema “Duurzame inzetbaarheid en andere personele uitdagingen.” Locatie: Restaurant Oolderhof […]

Recht.nl nieuws Hét internetportaal voor juristen.

 • Alleen overlijden doet lijfrenteverplichting vrijvallen
  Posted on February 18, 2019 at 5:17 pm

  De Hoge Raad heeft bevestigd dat het bekend worden van een terminale ziekte van de gerechtigde tot een lijfrenteverzekering de verplichting bij een bv niet doet vrijvallen. Pas bij het overlijden van de verzekerde valt de lijfrenteverplichting weg, zodat de waarde van de aandelen in de bv stijgen.... […]

 • Vraag eerst akkoord voor verrekening belastingschuld
  Posted on February 18, 2019 at 5:13 pm

  Heeft u een openstaande belastingschuld en heeft u recht op een belastingteruggave? Dan kunt u onder voorwaarden uitstel van betaling krijgen voor de openstaande schuld en de Belastingdienst vragen deze openstaande schuld te verrekenen met uw belastingteruggave. U moet hiertoe wel een verzoek... […]

 • De verhouding tussen onteigeningsrecht en planschade
  Posted on February 18, 2019 at 5:11 pm

  Uitspraken over de verhouding tussen de schadeloosstelling in het onteigeningspoor en een tegemoetkoming in de planschade zijn schaars. In de praktijk ontstaan echter met regelmaat vragen over de afbakening van beide schadestelsels. Meer in het bijzonder gaat het dan om de vraag of mogelijke... […]

 • Geen hoofdelijkheid voor ACM boete
  Posted on February 18, 2019 at 5:08 pm

  In deze uitspraak heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven beslist dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet bevoegd is de bestuurders van een onderneming hoofdelijk aan sprake te stellen voor een boete. […]

 • Concept-wetsvoorstel onbereikbaar zijn buiten werktijd
  Posted on February 18, 2019 at 5:02 pm

  Werkgevers zullen het gesprek moeten aangaan met werknemers over de mogelijkheden van het onbereikbaarheid zijn buiten werktijd. Indien nodig dient de werkgever hiervoor maatregelen te nemen en deze schriftelijk in de risico-inventarisatie & -evaluatie vast te leggen. […]